Constitución e Obxectivos

Construcións Obras e Viarias, S.A. (COVSA) constituíuse o 23 de Maio de 1.977 tendo como obxecto social a construción de toda clase de obras públicas e privadas, sendo colaboradora dos Organismos de Cuenca en materia de Control de Verteduras. O seu domicilio social atópase en Pontevedra, rúa Herminia Fariña Cobián, s/n.

Na actualidade a realización de obras de estradas, hidráulicas de abastecemento e saneamento, portos, urbanizacións, instalacións deportivas, naves industriais, pontes e depuradoras, ocupa case a totalidade da súa produción, sendo unha empresa de referencia na comunidade autónoma galega.

Servicios

 • Construción de viais
 • Obra hidráulica
 • Portos
 • Instalacións deportivas
 • Naves industriais
 • Vivendas
 • Pontes
 • Depuradoras

Principais Clientes

Autoridades Portuarias de Marín-Pontevedra, Vigo e Vilagarcía.

Concellos de Catoira, Mos, Redondela, Sanxenxo, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa.

Deputación Provincial de Pontevedra.

Ministerio de Fomento.

Xestur-Pontevedra.

Xunta de Galicia.

Instalacións

 • Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en quente e frío cunha produción de 250 tn/hora (Caldas de Reis)
 • Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en quente e frío cunha produción de 250 tn/hora (Polígono das Gándaras. Porriño)
 • Planta de fabricación de emulsión con una producción de 25 tn/hora (Polígono de las Gándaras. Porriño)
 • Almacéns e talleres propios
 • Parking San Miguel (Oviedo). Construción e explotación
 • Oficinas centrais de 1000 m² (C/ Herminia Fariña Cobian, baixo. Pontevedra)
Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en Caldas de Reis
Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en Porriño
Planta de fabricación de emulsión en Porriño
Almacéns e talleres propios
Parking San Miguel en Oviedo
Oficinas centrais en Pontevedra

Medios Técnicos

 • Vehículos de transporte de persoal, materiais, maquinaria e produtos bituminosos
 • Pas cargadoras. Retroexcavadoras. Desbrozadoras
 • Compactadoras de terras. Motoniveladoras. Apisoadoras
 • Extendedoras de asfalto. Fresadoras
 • Cisternas de rega. Compactadoras de neumáticos
 • Equipos propios de topografía e material auxiliar diverso
Maquinaria e medios técnicos
Maquinaria e medios técnicos
Maquinaria e medios técnicos
Maquinaria e medios técnicos
Maquinaria e medios técnicos
Maquinaria e medios técnicos

Selección de obras máis significativas

Prevención de Riscos Laborais

Un obxectivo permanante en COVSA é garantir a seguridade e saúde dos seus traballadores implantando para iso as ferramentas e medidas preventivas necesarias cumprindo co regulamento vixente. COVSA implantou un sistema de xestión de acordo coa Norma OHSAS 18001:2007.

 • Ver certificado
 • Ver certificado
 • Ver certificado
 • Ver certificado

Calidade e Xestión

COVSA implantou un sistema de xestión ambiental de acordo coa Norma UNE-EN-ISO 14.001:2004 que se achegará ao Sistema de Calidade xa implantado, norma UNE EN ISO 9.001:2.008. O desenvolvemento deste sistema integrado (Calidade, Medio ambiente, Prevención) é un paso fundamental para satisfacer as expectativas dos nosos clientes e xestionar con maior eficacia a calidade na súa actividade dentro dun marco internacionalmente aceptado.

Pode contactarnos a través deste formulario
Oficinas centrais

C/ Herminia Fariña Cobián, Baixo
Apdo. correos 202
36003 Pontevedra

tel.:
986 856 454 / 458

Fax:
986 860 103

e-mail.:
info@covsa.es