Os datos incluídos neste formulario, pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade de CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A., con domicilio social en C/ HERMINIA FARIÑA COBIÁN, S/N BAIXO -36003 (PONTEVEDRA) e serán tratados coa finalidade de prestarlle o servizo solicitado, así como enviar comunicacións comerciais sobre os nosos servizos. Se o desexa poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición, remitindo a súa solicitude á dirección arriba indicada.